Pomnik ofiar wojny 1920r. w Markach

Wykonanie pomnika z rekonstrukcji zdjęciowej z 1934r. Wykonanie stopnic i posadzki z granitu „Nero Impala” oraz wykonanie trzonu pomnika na kotwach stalowych – na podstawie przetargu publicznego.