Pomnik „Electio Viritim” przy ul. Obozowej w Warszawie

Granit Absolute Black, granit New Bianco Crystal

Renowacja pomnika „Electio Viritim” oraz jego najbliższego otoczenia:
– wykonanie okładzin kamiennych muru wraz w wykonaniem podobizn Królów Polski,
– czyszczenie oraz renowacja,
– wykonanie oświetlenia terenu pomnika,
– wykonanie dojścia do pomnika od ul. Obozowej,
– wykonanie i montaż małej architektury.

Poprzednia realizacja
Następna realizacja