Centrum Bankowo – Finansowego „Nowy Świat” S.A. w Warszawie

Piaskowiec szydłowiecki

Prace budowlano – kamieniarskie związane z rozbudową kompleksu Centrum Bankowo – Finansowego „Nowy Świat” S.A. w Warszawie przy ul. Nowy Swiat 6/12.

Prace były realizowane pod nadzorem Stołecznego Konserwatora Zabytków.

  • Zakres robót obejmował między innymi:
  • Wykonanie kompleksowych okładzin murków z piaskowca
  • Montaż i renowacja czap/nakryw murków z piaskowca,
  • Wykonanie elewacji czerpni z piaskowca wraz z dostawą materiału,
  • Wykonanie elewacji kamiennej budynku biurowego wraz s dostawą materiału,
  • Wykonanie elewacji kamiennej wjazdu do garażu wraz z dostawą materiału.