Wieża Ariańska

Wapień Opoka, granit Strzegom, piaskowiec Brenna

Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Prace objęły m.in. zabezpieczenie fundamentów, prace remontowo- konserwatorskie przypór kamiennych i lic murów z użyciem tynków zacieranych.

Następna realizacja