Wykonanie elewacji kamiennej w budynku “UNISONO” przy ul. Działdowskiej 11 w Warszawie.