Komenda Główna Policji w Warszawie

Granit Nero Impala

Remont schodów zewnętrznych do budynku KGP Warszawa:

  • demontaż starych i wykonanie nowych balustrad,
  • wymiana nawierzchni kamiennej schodów,
  • wykonaniem nowego systemu ogrzewania schodów.
Następna realizacja