Zabezpieczenie zabytkowej kamienicy przy ul. Wiktorskiej w Warszawie

Remont w zakresie zabezpieczenia przed dalszą degradacją budynku przy ul. Wiktorskiej 3 w Warszawie

Firma Veskam Sp. z o.o. wykonała ” Remont w zakresie zabezpieczenia przed dalszą degradacją budynku przy ul. Wiktorskiej 3 w Warszawie”. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków.

    • roboty zabezpieczenie elewacji wraz z gzymsami,
    • roboty zabezpieczające otwory zewnętrzne budynku,
    • roboty zabezpieczające wnętrza,
    • roboty zabezpieczające dachu i poddasza.