Senat Rzeczpospolitej Polskiej

Remont tarasu – marmur “Sławniowice”

 

Firma Veskam Sp. z o.o. wykonała “Remont tarasu południowego będącego łącznikiem pomiędzy budynkiem A i B Kancelarii Senatu RP “. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków.

Poprzednia realizacja
Następna realizacja