Gabinet rehabilitacji i fizjoterapii.

Kompleksowa adaptacja lokalu z przeznaczeniem na gabinet rehabilitacji i fizjoterapii.

Generalny wykonawca adaptacji lokalu ze stanu “surowego”, na potrzeby gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii. Prace budowlano-instalacyjne oraz komleksowe wyposażenie pomieszczeń zostały wykonane zgodnie wymaganiami i standardem  jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia w zakładzie rehabilitacji leczniczej (załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku).