Remont schodów wejściowych do budynku ZUS Oddział w Sokółce.

Zakres robót obejmował:
– demontaż okładzin kamiennych schodów i posadzki,
– wykonanie nowej podbudowy,
– montaż schodów i posadzki z granitu.