Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Przebudowa wejścia głównego do budynku domu Rzeźbiarza, wykonanie schodów i posadzki z piaskowca „Brenna” oraz oczyszczenie i impregnacja elewacji z piaskowca łupanego i szlifowanego – na podstawie przetargu publicznego.