SBM “Skarbowiec” ul. Glogera 3 w Warszawie

Prace budowlano-konserwatorskie związane z renowacją elewacji budynku przy ul. Glogera 3 w Warszawie objętego ochroną konserwatorską Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Zakres prac obejmował:

  • renowacja historycznej elewacji zachowaniem tektoniki, faktury tynku, boniowań i innych detali w technologii historycznej,
  • wykonanie nowej elewacji w technologii tynku cienkowarstwowego,
  • remont balkonów wraz z wymianą balustrad,
  • wymiana obróbek blacharskich gzymsów, parapetów, daszków,
  • roboty kamieniarskie i elektryczne.